Atveriet kontu darījumu centrā


atveriet kontu darījumu centrā

Saistību atruna: papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma. Ieguldījumi vērtspapīros un citos finanšu instrumentos vienmēr ir saistīti ar kapitāla zaudēšanas risku. Klientam tas jāapzinās pašam, arī jāizlasa Paziņojums par riska atklāšanu.

atveriet kontu darījumu centrā

Atzinumi un vērtējumi veido mūsu spriedumu šī materiāla datumā un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Komisijas maksas, nodevas vai citi izdevumi var samazināt jūsu ieguldījuma finansiālo rezultātu.

atveriet kontu darījumu centrā

Iepriekšējo periodu peļņas radītāji negarantē peļņu nākotnē. Šis materiāls nav uzskatāms par piedāvājumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu.

Grāmatošanas kontu konfigurēšana

Šeit sniegtajos atzinumos un ieteikumos nav ņemti vērā klienta individuālie apstākļi, mērķi vai vajadzības, un tie nav uzskatāmi par ieguldījumu konsultācijas pakalpojumu. Attiecībā uz šeit minētajiem vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem šī pārskata saņēmējam jāpieņem patstāvīgi lēmumi.

Informācija tika iegūta no avotiem, kurus Freedom Finance Europe Ltd. Visas attiecīgo vērtspapīru cenas ir orientējošas tirgus slēgšanas brīdī, ja vien nav norādīts citādi.

atveriet kontu darījumu centrā