Augsts ienākums internetā, Saistītie raksti


RISINĀJUMI EFEKTĪVAI KLIENTU APKALPOŠANAI

Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījuma rezultātus. Tie fiksē situāciju Medijpratības jēdziens ir jāsadala vairākās komponentēs un jāmēģina no atbildēm uz daudziem jautājumiem salikt kopā pilno ainu. Tikai aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pastāv atšķirības, kā vienu un to pašu notikumu mēdz atspoguļot dažādi mediji.

Tas nozīmē, ka trūkst augsts ienākums internetā par realitātes konstruēšanas veidiem.

augsts ienākums internetā

Turklāt, par iespējamību, ka mediju saturs var būt ne vien uzticams, bet arī apzināti tendenciozs, daļa aptaujas dalībnieku nav aizdomājušies. Aptaujas rezultāti apliecina, ka daļa Latvijas iedzīvotāju neprot izvērtēt interneta meklēšanas programmu piemēram, Google, Bing vai citu piedāvātos rezultātus.

Rīgā Konstatējošā daļa 1. Saeima Ar

Taču augsts ienākums internetā kā pirmās meklētājprogrammās tiek parādītas sponsorētās saites un reklāmas. Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju mēdz dalīties ar informāciju internetā, to nepārbaudot.

Pētījumā konstatēts, ka pastāv korelācija starp valodu, kādā patērē medijus, izglītības un ienākumu līmeni un medijpratību.

Account Options

Iedzīvotāji, kuri medijus patērē angļu vai latviešu valodā, mazāk tic sociālajos medijos rodamajai informācijai, kritiskāk izvērtē interneta meklētāju piedāvātos rezultātus nekā tie, kas patērē medijus pārsvarā krievu valodā. Iespējams, skaidrojums meklējams tajā, ka respondentus, kas lielā mērā atrodas citas valsts informatīvajā telpā, nav bijis iespējams sasniegt ar līdzšinējo aktivitāšu palīdzību.

Cilvēkiem ar zemu izglītību pamatizglītība un ienākumiem ir arī zemāki medijpratības rādītāji. Jo augstāks ienākumu līmenis variantu disertācija vienu ģimenes locekli mēnesī, jo lielāka izpratne par to, ka dažādos medijos atspoguļotā informācija mēdz atšķirties.

Valstīs, kas nav bagātas ar dabas resursiem, šie kopējie līdzekļi tiek iegūti ar nodokļu palīdzību. Kā šos nodokļu ieņēmumus veidot? Latvijā nodokļi ir noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām" var atrast šeit. Kas maksā nodokļus? Tā kā labumu no valsts nodrošinātajiem pakalpojumiem gūst ikviens no mums, ir godīgi, ka arī nodokļus maksā visi iedzīvotāji.

Kas nopelnīja naudu internetā ar augstāko izglītību arī vairāk apzinās to, ka mediji un to saturs ietekmē sabiedrības uzskatus. No Kultūras ministrijas plānotajām aktivitātēm medijpratības veicināšanai tuvākā pusgada laikā turpināsies bibliotekāru un skolotāju apmācības, līdz gada beigām tiks adaptēts Latvijas situācijai starptautiski atzīts mācību līdzeklis, kas būs noderīgs medijpratības tēmas skaidrošanai bērniem un jauniešiem.

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Pēdējā laikā publiskajā diskusijā aktuālas kļuvušas nevienlīdzības un nabadzības tēmas [1]. Bieži varam dzirdēt, ka viena vai cita politikas pasākuma mērķis ir mazināt nevienlīdzību un nabadzību vai gluži pretēji — ar kādu politikas soli nevar to panākt.

Līdzīgi kā pirmajā pusgadā arī rudenī tiks organizēti medijpratības debašu un diskusiju pasākumi, tostarp, skolēnu un citu jauniešu mērķauditorijai, kā arī notiks apmācības pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem. Nākamajā gadā paredzēts izstrādāt audiovizuālu mācību līdzekli pirmsskolas un 1.

augsts ienākums internetā

Šos pasākumus paredz Nepieciešamību veikt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību paredzēja Latvijas mediju politikas pamatnostādnes un to īstenošanas plāns. Pētījumā aptaujāti Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem Medijpratība ir auditorijas prasme lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus, piedalīties mediju satura veidošanā.

augsts ienākums internetā

Informāciju sagatavoja: Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja ,