Darba tirgotājs


Informācija tirgotājiem

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos lietotie termini: 1.

Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizatorisku nošķiršanu nodalīšanu un noteikt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtību, ciktāl to nenosaka citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

Kārtību, kādā preces pērk un pārdod preču biržās, kā arī preču izpārdošanas kārtību, ja uzņēmums uzņēmējsabiedrība ir bankrotējis, nosaka attiecīgie normatīvie akti.

Lietoti auto ar oriģinālu nobraukumu, servisa vēsturi un garantiju

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir iepirkto preču pārdošana. Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā preces šķiro, fasē, komplektē, iepako, pārpako un veic citas līdzīgas darbības, izņemot preču pārveidošanu.

kā nokļūt bināro opciju tirdzniecībā

Vairumtirdzniecību juridiskas personas organizē: 5. Mazumtirdzniecību juridiskas personas un individuālā darba veicēji organizē: 6.

kā veikt Bitcoin svārstības

Svītrots ar MK Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšana tirdzniecības teritorijās, ēkās, telpās un tirdzniecības vietās 8. Tirdzniecības teritorijā ir atļauta tikai vairumtirdzniecība vai tikai mazumtirdzniecība.

Tirdzniecības teritorijā, kurā ar tirdzniecību nodarbojas vairāki tirgotāji, tirdzniecības veidu nosaka teritorijas īpašnieks vai valdītājs turpmāk — valdītājs. Tirdzniecības teritorijā, kurā ar tirdzniecību nodarbojas viens tirgotājs, tirdzniecības veidu nosaka tirgotājs, ja viņa izvēles tiesības neierobežo vienošanās ar valdītāju. Tirgotājs vienā ēkā drīkst nodarboties tikai ar vairumtirdzniecību vai tikai ar mazumtirdzniecību. Vienā ēkā ir atļauta vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, ja ēka neatrodas tirdzniecības teritorijā un vairumtirdzniecībā preces pasūta, izmantojot katalogus vai preču paraugus.

Vienā telpā ir atļauta tikai darba tirgotājs vai tikai mazumtirdzniecība. Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība notiek konstruktīvi nodalītās atsevišķās telpās, kas norādītas ēkas inventarizācijas plānā. Vienā telpā vairumtirdzniecību var veikt tikai viens tirgotājs.

  1. Pirkumi ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas | zvardessautuve.lv
  2. Apmeklējot šo mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes.
  3. Zaudējis spēku - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība

Tirdzniecības teritorijās, ēkās vai telpās, kurās ar tirdzniecību nodarbojas vairāki tirgotāji, tirdzniecība atļauta tikai iekārtotās tirdzniecības vietās. Tirdzniecības vietas iekārto un noformē tā, lai varētu identificēt tirgotāju un tam piederošās preces. Tirdzniecības vietās nav atļauts glabāt vai realizēt autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām darba tirgotājs.

Tirgotājam, kurš nav attiecīgās tirdzniecības teritorijas, ēkas, telpas vai tirdzniecības vietas valdītājs, atļauts izmantot attiecīgo tirdzniecības teritoriju, ēku, telpu vai tirdzniecības vietu, ja ir noslēgts rakstisks nomas līgums ar valdītāju.

Pirkumi ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas

Tirdzniecības teritorijās, ēkās, telpās un tirdzniecības vietās, kurās notiek vairumtirdzniecība, preču pirkuma līgumus drīkst slēgt darba tirgotājs juridiskas personas un individuālā darba veicēji. Ja tirdzniecības teritorijās, ēkās vai telpās ar tirdzniecību nodarbojas vairāki tirgotāji, valdītājs: Pircējs savas personiskās mantas ievieto mantu glabātavā labprātīgi, un tirgotājam nav tiesību pieprasīt, lai pircējs mantas ievietotu mantu glabātavā.

Tirgotājs pircējam pieejamā vietā izvieto rakstisku informāciju par mantu glabātavas izmantošanas kārtību un priekšmetiem, kurus nedrīkst ievietot mantu glabātavā. Mantu glabāšanas ilgums nedrīkst pārsniegt vienu diennakti.

  • Kā nopelnīt naudu mobilajā telefonā
  • RĪGAS Centrāltirgus – Krāsainākā vieta pilsētā!
  • Turpmāk tekstā Lietotājs un Tirgotājs kopā tiek saukti — Puses, atsevišķi — Puse.

Tirgotājs minētās mantas rūpīgi glabā un atdod pircējam pēc viņa pieprasījuma. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšana ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas Vairumtirdzniecība ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas ir preču pirkuma līguma slēgšana vairumtirgotāja vārdā un interesēs. Preču pirkuma līgumu vairumtirgotāja vārdā un interesēs atļauts slēgt tikai ar juridiskām personām un individuālā darba veicējiem.

Preču pirkuma līgumu vairumtirgotāja vārdā un interesēs atļauts slēgt vairumtirgotāja darbiniekam turpmāk — binārā opcijas shēma vai vairumtirdzniecības aģentam.

Elektroenerģijas tirgotājiem

Vairumtirgotājs slēdz ar vairumtirdzniecības aģentu rakstisku pilnvarojuma līgumu, kurā darba tirgotājs Vairumtirdzniecības aģents ir tiesīgs slēgt pilnvarojuma līgumu ar vairākiem vairumtirgotājiem.

Darbiniekam, slēdzot preču pirkuma līgumu vairumtirgotāja vārdā un interesēs, jābūt šādiem dokumentiem: Vairumtirdzniecības aģentam, slēdzot preču pirkuma līgumu, jābūt šādiem dokumentiem: Mazumtirdzniecībā ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas tirgotājs preces pārdod tikai savā vārdā.

maksāt reālu naudu tiešsaistē

Ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas ar mazumtirdzniecību ir tiesīgi nodarboties mazumtirdzniecības aģenti, kuri pārdod nepārtikas preces. Mazumtirdzniecības aģentiem, nodarbojoties ar mazumtirdzniecību ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas, jābūt šādiem dokumentiem: Mazumtirdzniecības aģenti skaidrās naudas darījumus reģistrē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām. Mazumtirdzniecības aģentiem, pārvietojot preces, tās jānošķir no personīgajām mantām.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos lietotie termini: 1.

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, piegādājot pircējam preces pēc pasūtījuma Tirgotājs, kurš piegādā pircējam preces pēc pasūtījuma: Mazumtirdzniecība, izmantojot darba tirgotājs automātus Mazumtirdzniecībā, izmantojot tirdzniecības automātus, atļauts realizēt pārtikas un nepārtikas preces. Tirgotājs, kurš izmanto tirdzniecības automātus, uz tirdzniecības automāta norāda: Tirgotājs, kurš izmanto tirdzniecības automātus, ir atbildīgs par pārdoto preču kvalitāti un drošumu.

Tirgotājam jābūt preču atbilstības apliecinājumiem un apstiprinājumiem par precēm, ko realizē mazumtirdzniecībā, izmantojot tirdzniecības automātus, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Preču saņemšanas, izsniegšanas pirkšanas, pārdošanas un iekšējās pārvietošanas uzskaite un norēķini Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā preču un ieņēmumu uzskaiti veic atsevišķi.

Vairumtirdzniecībā saņemtās un izsniegtās preces pirkumu reģistrē preču reģistrācijas žurnālā, preču uzskaites kartītēs vai datorprogrammās un par katru preci norāda šādus rekvizītus: Ja saņemtās un izsniegtās preces pirkumu vairumtirdzniecībā uzskaita, izmantojot datorprogrammas: Mazumtirdzniecībā visus preču pavaddokumentus reģistrē preču dokumentu reģistrācijas žurnālā un norāda šādus rekvizītus: darba tirgotājs Ja mazumtirdzniecībā izmanto datorprogrammas, preču dokumentu reģistrācijas žurnālu kārto, izmantojot datorprogrammu, un norāda visus žurnālam noteiktos rekvizītus, kā arī nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību trešajai personai salasāmā veidā un tās izdruku.

tiešsaistes ienākumi mājās

Preču pārdošanas darījumus mazumtirdzniecībā tirgotājs noformē ar kases aparāta vai kases sistēmas čeku, kurā ir visi Ministru kabineta noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām noteiktie rekvizīti, vai ar citu darījumu apliecinošu dokumentu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

Preču iekšējo pārvietošanu uzņēmumā uzņēmējsabiedrībā vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā noformē ar iekšējo attaisnojuma dokumentu — pavadzīmi turpmāk — attaisnojuma dokumentsja attiecīgajos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība. Preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokuments ir uzņēmuma uzņēmējsabiedrības iekšējās uzskaites dokuments pavadzīme.

cilvēki, kuri nopelna lielu naudu neparastos veidos

Uzņēmuma uzņēmējsabiedrības vadītājs apstiprina: Preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentu noformē visos gadījumos, ja preces pārvieto: Preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentā norāda šādus rekvizītus: Pārvietotās preces darba tirgotājs un mazumtirdzniecībā reģistrē attiecīgi šo noteikumu Vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus.

Par skaidras naudas norēķiniem uzskatāma arī vienas personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas personas kredītiestādes kontā.

Mazumtirdzniecībā veic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus. Šo noteikumu II nodaļa stājas spēkā ar Šo noteikumu