Ieņēmumi par reģistrāciju internetā. VID skaidro: kā pareizi reģistrēt tiešsaistes tirdzniecību


Kā kļūt un būt par pašnodarbināto

Grāmatvežiem noderīga informācija darbam Līdz ar šo jaunumu radušās daudzas neskaidrības. Tā, piemēram, Tādējādi IT uzņēmējs sapratis, ka visi domēni, kas pieder juridiskajām personām, sākot ar 9.

opciju un opciju līgumu piemēri

Tas nozīmē, ka tikai tās tīmekļa vietnes reģistrējamas kā struktūrvienības VID, kuras sistemātiski un pastāvīgi sniedz maksas pakalpojumus vai pārdod preci. Sistemātiskums nozīmē vienveidīgas darbības atkārtotību noteiktā laika periodā. Kāpēc radušies šāda prasība reģistrēt tīmekļa vietnes kā struktūrvienības?

Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Par fiziskās personas Latvijas rezidenta saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 1 darījumu regularitāte un sistemātiskums trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos ; 2 ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 un vairāk eiro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas; 3 darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību. Tādējādi fiziskās personas ienākumu gūšana no produkcijas pārdošanas ārvalstīs, izmantojot pārdošanas platformas internetā, uzskatāma par saimniecisko darbību un pirms tās uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā saimnieciskās darbības veicēja statusā.

Kā norāda likuma grozījumu ierosinātāji, pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai Attiecīgi pēc Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa. Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni, kurā veic saimniecisko darbību ar elektronisko sakaru līdzekļu tai skaitā ar interneta starpniecību. Tātad struktūrvienības reģistrēšanas jēga ir darīt zināmu nodokļu administrācijai, kādā adresē gan teritoriālā, gan ieņēmumi par reģistrāciju internetā vidē notiek saimnieciskās darbības veikšana, jo informācijas neesamība par tīmekļa vietnēs veikto saimniecisko darbību apgrūtina nodokļu kontroli.

pasīvie ienākumi interneta programmās

Atšķirībā no teritoriālās adreses, elektroniskā adrese ir konkrētais domēna nosaukums, līdz ar to VID jādara zināms gan tīmekļa adrese web adresegan, protams, arī teritoriālā adrese, ja piemēram, internetveikala funkciju veikšanai tiek izmantotas atsevišķas telpas, kas nesakrīt ar saimnieciskās darbības veicēju juridisko adresi. Tīmekļa adrese URL — tā ir adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu interneta resursu, piemēram, www.

kur dabūt bitkīnus tarkovā

Struktūrvienību reģistrēšanu reglamentē Tajos minēts, ka nodokļu maksātāju struktūrvienības VID teritoriālajā iestādē reģistrējamas desmit dienu laikā no to izveidošanas dienas atbilstoši tā nodokļu maksātāja juridiskajai adresei, kurš izveidojis struktūrvienību. Reģistrējot nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenajam uzņēmumam jāuzrāda VID teritoriālajā iestādē iesniedzēja pilnvarotās personas pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus; galvenā uzņēmuma lēmumu par struktūrvienības izveidošanu, kā arī struktūrvienības telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus vai to kopijas uzrādot oriģinālus.

logaritmiskā tendences līnija

Tāpat jāaizpilda un jāiesniedz šo noteikumu 3. VID pieteikumu izskata desmit dienu laikā un izsniedz nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecību, ko tiesīgs saņemt galvenais uzņēmums.

Gadījumā, ja struktūrvienība netiek reģistrēta atbilstoši likuma prasībām, VID var rosināt uz laiku apturēt saimniecisko darbību speciālās pārbaudes veikšanai, kā to nosaka MK Saskaņā ar šiem noteikumiem VID ir tiesīgs speciālās pārbaudes veikšanai apturēt struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums darbību, ja attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu grupa, veicot saimniecisko darbību, pārkāpj normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kādā nodrošināma ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareiza un pilnīga uzskaite.

statistika par ienākumiem internetā

MK noteikumi precizē, ka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareiza un pilnīga uzskaite nav nodrošināta arī gadījumā, ja uzņēmuma struktūrvienība nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā. Arī Administratīvo pārkāpumu kodeksa