Iespējas līgumā


iespējas līgumā

Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem. Tās ir apņēmušās sargāt savu tautu brīvību, kopējo mantojumu un civilizāciju, kas dibināta uz demokrātijas, personas brīvības un likuma varas principiem.

Kādas ir Nomaksas līguma priekšrocības? Nomaksas līgums — tā ir iespēja iegādāties viedtālruni, planšeti, datoru vai citu iekārtu, norēķinoties par to pakāpeniski. Iegādes brīdī var veikt pirmo iemaksu.

Tās meklē iespējas stabilitātes un labklājības veicināšanai Ziemeļatlantijas reģionā. Tās ir apņēmības pilnas apvienot savus centienus kolektīvajai aizsardzībai un miera un drošības saglabāšanai. Tādēļ tās piekrīt šim Ziemeļatlantijas līgumam: 1.

iespējas līgumā

Tās centīsies izskaust konfliktus to starptautiskās ekonomikas politikās un iedrošinās ekonomisko sadarbību starp jebkurām no tām vai starp tām visām. Par jebkādu šādu bruņotu uzbrukumu un visiem pasākumiem, kas tā rezultātā ir veikti, nekavējoties jāziņo Drošības Padomei.

Šie pasākumi jāpārtrauc, kad Drošības Padome ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu un saglabātu starptautisku mieru un drošību.

iespējas līgumā

Padome organizējama tā, lai tā būtu spējīga nekavējoties sanākt kopā jebkurā laikā. Padomei jāizveido tādas pakļautas struktūras, kādas varētu būt nepieciešamas, it īpaši tai nekavējoties jāizveido aizsardzības komiteja, kas rekomendēs pasākumus 3.

Jebkura valsts, kas tiek aicināta, var kļūt par Līguma pusi, iespējas līgumā tās pievienošanās dokumentus Amerikas Savienoto Valstu valdībai. Amerikas Savienoto Valstu valdība informēs katru Pusi par katru iespējas līgumā pievienošanās dokumentu.

iespējas līgumā

Ratifikācijas dokumenti ir jādeponē pēc iespējas ātrāk Amerikas Savienoto Valstu valdībai, kas paziņos visām pārējām parakstītājvalstīm par katru deponējumu. Līgums stājas spēkā starp valstīm, kas ir to variants ir sga, tiklīdz lielākā daļa parakstītājvalstu, ieskaitot Beļģijas, Francijas, Kanādas, Apvienotās Karalistes, Luksemburgas, Nīderlandes un Amerikas Savienoto Valstu, ratifikācijas ir deponētas, un attiecībā pret citām valstīm tās stājas spēkā dienā, kad tās deponē savu ratifikāciju.

iespējas līgumā

Šī valdība iesniegs pienācīgi apstiprinātas kopijas pārējo parakstītājvalstu valdībām.