Jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām


Foto: Shutterstock Īsumā Atjaunotā monetārā politikas stratēģija ļauj ASV centrālai bankai — Federālajai rezervju sistēmai FRS — nepārsteigties ar atbalstošās monetārās politikas iegrožošanu; Cenu stabilitātes mandāta jaunā interpretācija ļauj centrālai bankai nogaidīt apstākļos, kad inflācijai uz laiku bet ne ilgtermiņā! Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš Federālo Rezervju sistēma FRS nāca klajā ar ziņojumu par ilgtermiņa mērķu un monetārās politikas stratēģijas pārskatīšanu.

Pats fakts par centrālās bankas monetārās politikas stratēģijas pārskatīšanu gan nepiesaistītu tik lielu uzmanību, ja vien pārskatīšanas rezultātā nemainītos FRS reakcija uz ekonomiku raksturojošajiem rādītājiem pie joprojām nemainīga centrālās bankas mandāta. Jāatgādina, ka Kopš FRS pārskatītās stratēģijas izziņošanas inflācija [1] ASV ir pieaugusi līdz sen neredzētiem augstumiem, bet Covid pandēmijas sākotnēji iecirstās rētas nodarbinātībā ir sadzijušas, par ko liecina gan bezdarba rādītāju kritums, gan pieaugošais vakanču skaits.

Tādējādi nepārsteidza, ka finanšu tirgus dalībnieki uz šādu ekonomikas datu fona arvien vairāk finanšu instrumentos ieceno nākotnē sagaidāmos ASV dolāra procentu likmju kāpumus.

darbs internetā, iespējas un ienākumi

Tomēr FRS nebūt nesteidzas ar procentu likmju celšanu, pretēji tam, kā to varējām novērot vēl pārskatāmā vēsturē, kad inflācijas kāpumam sekoja arī centrālo banku procentu likmju kāpums skat. Decembra sēdē FRS lēma par straujāku izeju no Covid krīzes laikā ieviesto aktīvu pirkšanas.

Tādējādi tikai Šādai līdz šim novērotai nesteidzīgai taktikai lielā mērā ir jāpateicas FRS jaunajai monetārās politikas stratēģijai, kas ir nodrošinājusi lielāku FRS elastību lēmumu pieņemšanā un reakcijā uz norisēm ekonomikā. Atskatoties vēsturē, kopš Tā kā ilgtermiņa likmes veidojas no gaidām par nākotnes inflāciju, tad faktiski tās ir pakārtotas cenu stabilitātei, un to var uzskatīt par vienotu monetārās politikas mandāta elementu.

Tomēr tas nenozīmē, ka jaunās stratēģijas izziņošana ir mazāk svarīga turpmākajos monetārās politikas lēmumos. Stratēģijas pārskatīšanas galvenais uzdevums bija pārliecināties, ka monetārajai politikai ir pietiekams rīku klāsts, lai sasniegtu FRS mērķus tādos ekonomikas apstākļos, kas krietni atšķiras no situācijas pirms Turklāt FRS plāno pārskatīt savu stratēģiju, rīkus un komunikācijas praksi aptuveni reizi piecos gados pie jaunas stratēģijas 2022.

gadam attiecībā uz iespējām laika rāmja monetārās politikas stratēģijas pārskatīšanā plāno pieturēties arī Eirosistēma. FRS jaunās stratēģijas ietvars ietver vienlīdz būtiskas izmaiņas attiecībā uz abām FRS duālā mandāta pusēm — maksimālo nodarbinātību un cenu stabilitāti, turklāt nodarbinātība kļūst arvien svarīgāka salīdzinājumā ar inflāciju. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē pāreju no iepriekšējās interpretācijas, ko formāli FRS apstiprināja Šādu izmaiņu veikšanu ir veicinājis ieilgušais zemās inflācijas periods kas gan šī raksta tapšanas brīdī nu jau ir pagātne, inflācijai visā pasaulē strauji kāpjot.

Vēl pavisam ne tik senos laikos FRS un citu centrālo banku galvenais izaicinājums bija veicināt inflācijas kāpumu, lai sasniegtu inflācijas mērķi. Šajos centienos centrālās bankas bija atdūrušās pret procentu likmju zemāko robežu, tās pat nokļuva negatīvajā teritorijā.

Tas arī FRS mudināja meklēt jaunus veidus, kā nodrošināt atbalstošu monetāro politiku zemu procentu likmju apstākļos.

Šeit talkā nāk nākotnes gaidu vadīšana. Situācijā, kad FRS ir ierobežotas iespējas vēl tālāk samazināt tās noteiktās ASV dolāra procentu likmes, apņemšanās pieļaut augstāku inflāciju nākamajos gados ietekmē tirgus dalībnieku gaidas par procentu likmēm un tādējādi tiek panākta ne tikai centrālo banku noteikto, bet arī finanšu tirgu procentu likmju samazināšanās.

Vienkāršākiem vārdiem skaidrojot, FRS ir paudusi nostāju saglabāt atbalstošāku monetāro politiku ilgāk, pat ja inflācijas spiediens sāks pieaugt līdz ar ekonomikas atkopšanos.

bināro opciju demo konts un reāls

Savukārt, pieaugot inflācijas gaidām un spiedienam, mājsaimniecības un uzņēmumi būs motivēti palielināt izdevumus, paātrinot ekonomikas atkopšanos un rezultātā arī saīsinot laiku, kas jāpavada ar rekordzemām procentu likmēm.

Darba tirgus mandāts Stratēģijas pārskatīšana rezultējās arī pilnas nodarbinātības mandāta interpretācijas pārskatīšanā, ko varētu raksturot kā darba tirgus rādītāju nozīmīguma pieaugumu.

Interreg sadarbības virziens sadarbības virziens B — transnacionālā sadarbība Piezīme: Pēc Kohēzijas politikas regulējuma kopuma publicēšanas Minētais ietver arī nebūtiskas izmaiņas Programmas veidnē. Kopīgā programmas stratēģija: galvenie attīstības politikas uzdevumi un politikas risinājumi 1.

Pirmkārt, FRS uzsvēra, ka nodarbinātības mērķis ir plašs un iekļaujošs, ietverot visas darba tirgus daļas, nevis tikai atsevišķus segmentus. Tādējādi tika akcentēta gatavība virzīties uz pilnīgu nodarbinātību pēc iespējas ilgāk visā ekonomikas ciklā.

Search Results

Otrkārt, atjaunota interpretācija attiecībā uz darba tirgu. Šīs izmaiņas nozīmē, ka FRS nepiemēros stingrāku monetāro politiku, tikai reaģējot uz spēcīgiem darba tirgus rādītājiem.

FRS reaģēs uz augstu bezdarba līmeni, bet ne uz pārāk zemu bezdarba līmeni, kamēr otrs mandāts — inflācija — neapdraud ekonomiku. Tādējādi monetārās politikas veidotājiem nevajadzēs uztraukties par to, kas notiek ar ļoti ciešu darba tirgu tātad tādu, kurā vērojams brīvo darba roku trūkumsja vien stimulējoša monetārā politika nerada nevēlamus riskus inflācijai.

Šāda pieejas maiņa pamatota ar pēdējās desmitgades novērojumiem, kas liecina iztrūkstošo inflācijas reakciju uz ciešāku darba tirgu ekonomisti grafiski to attēlo kā plakanu Filipsa līkni.

Duālā mandāta ieviešana tika pamatota ar ekonomikas norisēm pagājušā gadsimta Vienlaikus saikne starp monetāro politiku un nodarbinātību ir vāja un neprecīza.

Šī iemesla dēļ arī FRS iepriekš nekad nav skaidri definējusi skaitlisku mērķa vērtību ne attiecībā uz bezdarba līmeni, ne nodarbinātību.

  • От своей постели я тебе не отказываю.
  • Iespējas, kā strādāt

Protams, no tautsaimniecības dalībnieku, it īpaši nodarbināto, skatu punkta ir patīkami apzināties, ka centrālajai bankai rūp iedzīvotāju darba iespējas. Tomēr gadu gaitā daudzi citu valstu politikas veidotāji visā pasaulē ir lēmuši par cenu stabilitātes kā primārā monetārās politikas mandāta noteikšanu tā tas ir, piemēram, eiro zonā.

  • Būtisks ievainojamības aspekts — nepilnības IT ārpakalpojumu izmantošanas un kibernoturības jomā 1.
  • Opciju tirdzniecības noslēpumi

Tas gan neliedz centrālajām bankām izvirzīt citus, sekundārus mērķus, piemēram, atbalstīt valsts vispārējo ekonomisko politiku, cik tālu tas nav pretrunā ar primāro mērķi, tādējādi skaidri iezīmējot hierarhiskās mērķu attiecības.

Duālais mandāts var radīt neskaidrības apstākļos, kad katrs no mandātiem pats par sevi atsevišķi prasītu pēc pretējiem monetārās politikas lēmumiem, kas nozīmētu centrālās bankas izšķiršanos, kuram no tiem dot priekšroku.

Mainīt Stratēģijas numerāciju saistībā ar veiktajām izmaiņām Stratēģijas Atbilstoši jaunai numerācijai izteikt Stratēģijas Prioritārais virziens "Daudzveidīgs, kvalitatīvs nacionālais mediju saturs Latvijas iedzīvotājam un latviešiem pasaulē": Šī prioritārā virziena stratēģiskais mērķis ir apmierināt iedzīvotāju vajadzības un intereses pēc nacionāli un reģionāli nozīmīgas informācijas par sabiedrību, valsti, aktuāliem notikumiem un norisēm, izglītības, kultūras un izklaides.

Šāda situācija finanšu tirgos var vairot nenoteiktību un negatīvi atbalsoties, pirmkārt, ilgtermiņa procentu likmēs un aktīvu novērtējumā. Uzskatāmākais piemērs, kad tirgus dalībniekiem iztrūka skaidrība t.

Vēlāk šo neveiksmi un straujo kāpumu ASV Valsts kases parādzīmju ienesīgumos nosauca par dusmām par atbalsta samazināšanu Taper Tantrum.

ECB banku uzraudzība – VUM uzraudzības prioritātes – gadam

Stratēģijas realizācijā arvien lielāku lomu ieņem komunikācija, kas digitālajā laikmetā ļauj nekavējoties sasniegt finanšu tirgus, analītiķus, ietekmējot to vērtējumu un rīcību.

Atstājot lielākas interpretācijas iespējas finanšu tirgus dalībniekiem, var sagaidīt arī lielāku viedokļu daudzveidību un atšķirīgas gaidas par turpmāko monetārās politikas un sekojoši reālās ekonomikas virzību. Arī FRS gadījumā atstātās interpretācijas iespējas gan par duālā mandāta mērķu svarīgumu, gan aprēķinos piemēroto izvēli, liek tirgus dalībniekiem tvert katru FRS vadītāja izteikumu.

opcijas ekonomiskā būtība

Tas lielākas nenoteiktības apstākļos var raisīt nevajadzīgas svārstības finanšu tirgos. Piemēram, no šodienas skatu punkta, vidējā inflācija ASV pēdējos 9 gados ir bijusi vidēji 1. Vai tiešām tik ilgi FRS varētu noturēties pretī straujākai procentu likmju kāpināšanai?

Finanšu tirgu dalībnieki savos instrumentos jau laicīgi bija iecenojuši vismaz divus procentu likmju kāpumus FRS decembra sanāksmē saņemtas norādes par centrālās bankas vadītāju redzējumu, proti, trīs procentu likmju kāpumiem Spēcīgas izaugsmes un pilnas nodarbinātības gaidas Tomēr FRS monetārās politikas veidotāju turpmāko lēmumu izvēle būs sarežģīta.

Tā kā gan no piedāvājuma puses nākošie ražošanas un piegādes ķēžu šķēršļi, gan no pieprasījuma puses vērojamais darba devēju un ņēmēju interešu līdzsvarošanas process pieaugošas inflācijas apstākļos nepārprotami ir raisījuši nenoteiktību par šo faktoru savstarpējās mijiedarbības īstermiņa vai ilgtermiņa rezultātu. Jaunā Covid paveida — omikrona — uznāciens šo nenoteiktību gan attiecībā uz piedāvājuma puses šķēršļiem, gan nodarbinātību vēl vairāk sarežģī, kas liek domāt, ka liela loma lēmumu pieņemšanā tuvākajās FRS monetārajās sēdēs būs jaunākajiem ekonomikas rādītājiem.

FRS nebūt nav vienīgā centrālā banka, kas veikusi savas monetārās politikas stratēģijas pārskatīšanu. To lielā mērā ir noteicis pēdējās desmitgades inflācijas sniegums, atrodoties ļoti zemā līmenī pat neskatoties uz ļoti būtisko monetārās politikas atbalstu.

Digitālā mārketinga stratēģija gadā - kam pievērst uzmanību? - zvardessautuve.lv

Pārsteidzīgi domāt, ka pārskatītā monetārās politikas stratēģija ir atrisinājusi šo izaicinājumu. Šī brīža inflācijas dzinulis ir notikumi saistībā ar Covid gan straujās pieprasījuma svārstības, gan dāsnais fiskālais atbalsts, gan piedāvājuma puses un piegādes ķēžu problēmas.

slepenie bināro opciju rādītāji

Tāpēc par jaunās stratēģijas sekmēm pilnvērtīgāk varēs spriest, ekonomikai atgriežoties ierastākās sliedēs. Tomēr pats būtiskākais šajos notikumos ir tas, ka pasaules vadošās bankas šajos nemierīgajos laikos ir apguvušas iepriekš neredzētu pacietīgumu.

Nenoteiktība ir tik liela, ekonomikas rādītāji pretrunīgi, un šādos apstākļos kādam jāsaglabā "vēsa galva", un šis jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz iespējām ir centrālās bankas. Pārāk strauja reakcija un monetārās politikas virziena maiņa var sagraut ekonomikas atkopšanos pēc Covid krīzes, un centrālās bankas nevēlas pieļaut šādu kļūdu.

Neatkarīgi no tā, vai esat uzņēmējdarbības vidē gadu desmitiem vai tikai dienu, viena no grūtāk prognozējamām lietām ir visefektīvākā mērķauditorijas sasniegšana un iesaistīšana.