Konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos. Latvijas ekonomikas attīstības iespējas, iestājoties vai neiestājoties Eiropas Savienībā


Īrija, Lielbritānija.

  • Jaunumi | Es & ES | LETA
  • Tāpat TAP ir saskaņotas ar citiem nacionāla līmeņa politikas dokumentiem: Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai līdz
  • 6 - Latvijas Republikas Saeima

Vairākumā dalībvalstu minētā rādītāja absolūtais pieaugums, gan vidējais pieauguma temps, ir neliels. Dažās valstīts tas ir pat negatīvs Zviedrija, Somija, Itālija, Spānija.

"Ņem, strādā, tagad mums to vajag"

Austrumeiropas kandidātvalstīs rādītāja pieauguma temps ir bijis daudz straujāks, salīdzinot ar ES dalībvalstīm. Vienīgi Baltijas valstīs pieauguma tempi ir negatīvi, kaut arī kopš Visās ES dalībvalstīs, izņemot Īriju un Lielbritāniju, kopš Latvijā šis rādītājs kopš Sakarā ar to, ka Eiropas Savienībā valda ražošanas attīstību ierobežojoši nosacījumi, kas būs jāievēro arī jaunajām dalībvalstīm, Latvija zaudēs līdzšinējo attīstības tempu.

Russia wants to make the Northern Sea Route alternative to the Suez Canal

Tā būs spiesta pielāgoties kopējām tendencēm, samazināsies IKP uz vienu iedzīvotāju. ANO Attīstības programmas pasaules pārskatā par tautas attīstību Tikai 3. Jāatsakās no nacionālās valūtas Latvijai būs jāatsakās no nacionālās valūtas vienības — lata, jāievieš ES kopīgā valūta — eiro.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Latvijas Banka tiks iekļauta Eiropas Centrālo banku sistēmā. Monetāro politiku vairs nenoteiks Latvijā, bet to darīs Frankfurtē. Ja valstī ir zems ekonomiskās izaugsmes temps, centrālā banka parasti pazemina procentu likmi.

  1. Ir svarīgi, lai tas, ko viņi saka, būtu galvenais, ko viņi saka.
  2. Krievijas kokmateriālu eksports uz Ķīnu.
  3. Tiešie tirdzniecības signāli
  4. Latvijas ekonomikas attīstības iespējas, iestājoties vai neiestājoties Eiropas Savienībā
  5. Konkurences vides pilnveidošana un korupcijas risku mazināšana, paplašinot interešu konflikta tvērumu un pilnveidojot iepirkuma komisijas darbības pamatprincipus, pilnveidojot kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus, lai izvairītos no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas negodprātīgiem piegādātājiem, piedāvājumu vērtēšanas kritēriju pārskatīšana, nosakot jomas, kurās papildus iegādes cenai vērtējamas arī dzīves cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji, kā arī plašāku konsultāciju ar tirgu īstenošana nolūkā kvalitatīvāk sagatavot iepirkuma dokumentus un mazināt tādu prasību noteikšanu iepirkumos, kas vērstas uz konkurences ierobežošanu Grozījumi publisko iepirkumu jomu regulējošos tiesību aktos konkurences vides pilnveidošana publiskajos iepirkumos.

Tā, Anglijas banka Lielbritānija nav eirozonas loceklereaģējot uz zemajiem izaugsmes tempiem Lielbritānijā un augsto britu mārciņas kursu, Eirozonas ekonomikas izaugsmes tempi ir ļoti lēni.

Eiropas Centrālā Banka, neraugoties uz eirozonas valstu zemajiem ekonomiskās izaugsmes tempiem, nepazemināja procenta likmi.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Protams, šāda ECB politika neatbilst arī Latvijas interesēm, kas ieinteresēta ekonomikas straujākā attīstībā. Daļēji tiks centralizēta nodokļu politika. Eiropas Savienībā tiek saskaņoti netiešie nodokļi, t.

Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa Komisijas vārdā - deputāts Ivars Zariņš. Labdien, kolēģi! Turpinām izskatīt likumprojektus mantojumā no iepriekšējās Saeimas.

Eiropas Savienība regulē arī vispārējo nodokļu administrēšanu, nodokļu iekasēšanu. Rezultātā Latvija zaudēs svarīgu ekonomikas attīstības sviru — netiešos nodokļus. Ar netiešo nodokļu likmju un iekasēšanas nosacījumu diferenciāciju valsts patstāvīgi var radīt konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos labvēlīgu vidi.

"Tālo Austrumu attīstībai ir vajadzīgas lēmumu summas, saprātīgas galvas un rokas"

Iestājoties ES, Latvija zaudēs šo nozīmīgo instrumentu. Centralizētas nodokļu politikas rezultātā, pieaugot akcīzes nodokļiem, pieaugs cenas alkoholiskiem dzērieniem, cigaretēm, medikamentiem, drukātai produkcijai, bērnu pārtikai, naftas produktiem.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Tātad pieaugs inflācija. Latvijai neizdevīgi finansu un budžeta nosacījumi Latvijai ES budžetā būs jāiemaksā: Kopumā trijos gados ES budžetā būs jāiemaksā miljoni eiro jeb ,6 milj. Turpat tiek norādīts, ka Latvija Tikai nekas netiek minēts par nosacījumiem minētās summas saņemšanai Latvijas līdzfinansējums, projektu atbilstība ES interesēm u.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Jāiemaksā ES budžetā būs obligāti, bet iemaksātās naudas saņemšana atpakaļ no ES budžeta būs atkarīga no Latvijas spējām izpildīt ES nosacījumus. Kur Latvija ņems simtus miljonus eiro iemaksāšanai ES budžetā un projektu līdzfinansēšanai? Uz šo jautājumu neviens atbildi nedod. Pirmie simptomi jau parādās, sastādot Latvijas

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos