Kurš raksta variantu, Kā pareizi raksta un atveido personvārdus


kurš raksta variantu

Kopā kurš raksta variantu atsevišķi rakstāmi vārdi Jautājumi Vai mastā plīv sarkan balt sarkanais, sarkan-balt-sarkanais vai sarkanbaltsarkanais karogs? Jautājums Vai mastā plīv sarkan balt sarkanais, sarkan-balt-sarkanais vai sarkanbaltsarkanais karogs?

Atbilde Mastā plīv sarkanbaltsarkanais karogs.

kurš raksta variantu

Salikteņi ir radušies, vairākus patstāvīgus vārdus savienojot vienā vārdā. Krāsu toņu nosaukšanai nereti lietoti salikteņi, kuros savienoti divi komponenti, piemēram, dzeltenpelēks, sarkanmelns, zaļdzeltens. Retāk sastopami arī tādi salikteņi, kuros savienoti trīs patstāvīgi vārdi, piemēram, zaļbaltzilais lībiešu karogs, sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs.

kurš raksta variantu

Avoti Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: sarkanbaltsarkans Ceplītis, L. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, Roze, A. Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. Promocijas darbs.

kurš raksta variantu

Rīga : LU Latviešu valodas institūts, Lingvistiskās tēmas Kā pareizi: atslēgas vārdu saraksts vai atslēgvārdu saraksts? Jautājums Kā pareizi: atslēgas vārdu saraksts vai atslēgvārdu saraksts?

kurš raksta variantu

Atbilde Abi varianti ir pareizi. Atslēgas vārdi ir raksturvārdi augstskolu noslēguma darbos, zinātniskās pētniecības darbos, zinātniskos rakstos utt. Valodas prakse gan rāda, ka vismaz pagaidām vārdkopa atslēgas vārds un saliktenis atslēgvārds funkcionē līdzās.

kurš raksta variantu

Avoti Ceplītis, L.