Labākie papildu ienākumi


496 000 EUR

Tādā gadījumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra minimālās iemaksas neaprēķina, un pašnodarbinātais veic iemaksas no faktiskajiem ienākumiem. Sociāli apdrošināmi ir arī pašnodarbinātie, kuriem jāiesaistās vismaz pensiju apdrošināšanā. Tā kā pašnodarbināto ienākumi bieži ir mazāki par likumā noteikto ceturkšņa minimālo iemaksu objektu triju minimālo algu labākie papildu ienākumi, pašnodarbinātie, kuri nav darba ņēmēji, ir tiesīgi iemaksas pensiju apdrošināšanai veikt no faktiskā ienākuma.

Tādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz ceturkšņa vai gada prognoze par plānotajiem mazajiem ienākumiem. Apliecinājuma iesniegšanas termiņi: līdz Tai skaitā ir paredzēts —, ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums ceturksnī nesasniegs obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz ceturksnim sekojošā mēneša Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA aprēķina minimālās iemaksas, kuras pašnodarbinātajam ir papildus jāveic, ja viņš pats nav veicis iemaksas vismaz no eiro ceturksnī.

Lai VSAA neaprēķinātu šīs iemaksas, personai pašai ir savlaicīgi jāiesniedz VID apliecinājums par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem.

7 veidi, kā iegūt papildus ienākumus un nopelnīt vairāk

Apliecinājumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus konkrēto ceturksni vai pilnu kalendāra gadu, kad ienākums nesasniegs eiro ceturksnī vai eiro gadā. Apliecinājums jāiesniedz šādos termiņos: līdz Tie pašnodarbinātie, kuri VID uzsver, ka savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma par plānotajiem mazajiem ienākumiem saņemšanas VSAA neaprēķinās minimālās obligātās sociālās iemaksas, kuras papildus jāveic pašnodarbinātajam t. Vēlreiz jāuzsver — iespēja iesniegt prognozi par plānotajiem mazajiem ienākumiem ir tiem pašnodarbinātajiem, arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un autoriem, kuri vienlaikus paralēli nav darba ņēmēji.

Tas ir tieši pateikts jau minētajā likuma normā.

labākie papildu ienākumi

Par darba ņēmēja minimālajām iemaksām, arī tad, ja darbinieks paralēli ir pašnodarbinātais, ir atbildīgs darba devējs. VSAOI vispārējā kārtība nemainās Pašnodarbinātais, MUN maksātājs, autoratlīdzības saņēmējs, ja vienlaikus nav darba ņēmējs, pats ir atbildīgs par savu sociālo apdrošināšanu.

labākie papildu ienākumi

Sankciju par kļūdu prognozē nav. Prasība ir labākie papildu ienākumi un niansēs sarežģīta.

Papildu ieņēmumi internetā mājās

LV portāls lūdza VID skaidrot dažas situācijas, par kurām jautā nodokļu maksātāji. Turklāt apliecinājumu nesniedz pašnodarbinātās personas, kuras vienlaicīgi ir arī darba ņēmēji. Bet minimālo iemaksu piemaksa, ja ienākumi būs mazāki par eiro ceturksnī, viņam tiks rēķināta. Kā šāds autors var iesniegt apliecinājumu VID, ka nebūs eiro ienākumu ceturksnī vai eiro gadā?

Papildu ienākumi no mājām, ierakstiet...

Vai viņš EDS varēs aizpildīt labākie papildu ienākumi un iesniegt apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem? Jautājums: Ja apliecinājums par plānotajiem mazajiem ienākumiem par pirmo ceturksni vai par visu gadu tiek iesniegts, bet kādā ceturksnī ienākumi pārsniegs eiro, vai pašnodarbinātajam par to ir paredzēts kāds sods?

labākie papildu ienākumi

Pašnodarbinātajam ir tiesības nesniegt iesniegumu arī tad, ja plānoti mazāki ienākumi par eiro ceturksnī un ja pašnodarbinātais vēlas maksāt minimālās iemaksas, kas tiks ieskaitītas pensiju apdrošināšanai. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

How I Built 7 Streams Of Income By Age 24