Opcijas cenu ierobežojumi. Black-Scholes modelis - kas tas ir, definīcija un jēdziens - gads zvardessautuve.lv


Eiropā aizliedz un ierobežo riskantu finanšu instrumentu — bināro opciju un cenu starpības līgumu CFD piedāvāšanu privātajiem ieguldītājiem Lēmums par opcijas cenu ierobežojumi opciju binary options aizliegumu ir piemērojams no Ierobežojumu mērķis — privāto ieguldītāju aizsardzība.

opcijas cenu ierobežojumi

Savukārt nacionālās finanšu instrumentu tirgus uzraudzības iestādes t. Papildu informāciju par to, kādas izmaiņas ir katra tirgus dalībnieka pakalpojumu sniegšanas kārtībā saistībā ar šiem ESMA ierobežojumiem, klienti var saņemt no sava pakalpojuma sniedzēja. ESMA lēmumi ir saistoši visām ES dalībvalstīm, tas nozīmē, ka privātie klienti, kas saņem pakalpojumus Latvijā, ir līdzīgā situācijā kā privātie klienti citās dalībvalstīs.

opcijas cenu ierobežojumi

FKTK atkārtoti aicina Latvijas ieguldītājus atturēties no sadarbības ar tādiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kas nav saņēmuši FKTK licenci vai atļauju darbībai Latvijā. It īpaši tas attiecas uz tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas turpmāk piedāvās CFD un bināro opciju ieguldījumu pakalpojumus privātiem ieguldītājiem, neievērojot minētos ESMA ierobežojumus.

opcijas cenu ierobežojumi

Šādu pakalpojumu izmantošanas gadījumā klienti nav aizsargāti un var pazaudēt visus savus ieguldītos līdzekļus. FKTK informē, ka

Apstrādājot laukus, jāievēro ierobežojumi aizsargjoslās gar ūdens objektiem