Pieejams miljons iespēju pārskatu, Šodienas labākie Kindle piedāvājumi un cenas


pieejams miljons iespēju pārskatu

Latvijā jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem šādas iespējas joprojām nav. Šie cilvēki ir vai nu ģimenes aprūpē, vai arī, kad, tuvinieki noveco un pieejams miljons iespēju pārskatu spēkus, nonāk valsts aprūpē pansionātos. Bet vide tur diemžēl ir segregēta un personību degradējoša.

pieejams miljons iespēju pārskatu

Vecāki ir izmisumā, jo viņu pieaugušo bērnu nākotne ir bezcerīga. Lai mainītu situāciju, ir svarīgi uzcelt Grupu māju, kas nodrošinātu mājas jauniem cilvēkiem, kuriem ikdienā ir nepieciešams liela apjoma atbalsts! Grupu māja nav tikai dzīvesvieta, bet arī attīstošs un rehabilitējošs pakalpojums, izmantojot dažādas ikdienas aktivitātēs integrētas terapeitiskas metodes.

pieejams miljons iespēju pārskatu

Pakalpojums sniegs atbalstu ne tikai Grupu mājas iemītniekiem un viņu ģimenēm, bet arī dotu iespēju citām ģimenēm ambulatori saņemt konsultatīvo habilitācijas pakalpojumu jauniešu neatkarības veicināšanai ikdienas dzīvei nepieciešamo prasmju apguvei. Vienlaikus grupu māja kalpotu kā metodiskā atbalsta centrs citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlētos apgūt integrētās terapeitiskās metodes un pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu tieši personām ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem.

Mērķis ir izveidot Grupu māju 16 jauniem cilvēkiem ar smagiem traucējumiem, kā arī Īsās atelpas pakalpojumu, kāds šobrīd Latvijā šiem finanšu iespēju katalogs vispār nav pieejams.

pieejams miljons iespēju pārskatu

Dosim iespēju jauniem cilvēkiem ar smagiem traucējumiem dzīvot pilnvērtīgu un normālu dzīvi drošā un attīstošā vidē, kā arī sniegsim sirdsmieru viņu ģimenēm.

Lielais mērķis ir grupu mājas būvniecībā Rīgā, izmaksas sastāda eiro. Pirmajā posmā paredzēts labiekārtot un būvniecībai sagatvot iegādāto zemes gabalu, izmaksas veido15 eiro.

pieejams miljons iespēju pārskatu

Grupu mājas izveidei iespējams ziedot arī, iegādājoties jauniešu darinātas sveces. Katrs ziedojums dos cerīgu nākotni jauniešiem ar attīstības traucējumiem!

pieejams miljons iespēju pārskatu

Grupu mājas projektu īsteno biedrība "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi". Citi aktuāli projekti.