Prakses iespējas, Brīvās prakses vietas | Nacionālais veselības dienests


Prakses piedāvājumi

Jauniešu darba prakses: iespējas, problēmas un risinājumi Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! Projekta mērķis Lai gan aģentūras mājaslapā minētais projekta mērķis ir nodrošināt praktisku apmācību jauniešiem, iesaistot viņus darba praktizēšanas pasākumā, tā īstenošanas laikā maksājot praktikantam arī stipendiju latu apmērā, A.

Osīte uzsver: šī projekta galvenais mērķis ir mudināt darba devējus pēc prakses beigšanas pieņemt jauniešus pastāvīgā darbā. Tāpēc arī projektā lielākā atbildība ir uzticēta darba devējiem — izvērtēt teorētiskās apmācības nepieciešamību, prakses ilgumu, noteikt darba pienākumus. Tad arī darba prakses vadītājs gada vai pusgada laikā var izvērtēt, vai no jauniešiem var iznākt labi speciālisti. Pieprasa papildu prakses vietas Kaut gan šobrīd izveidotas jauniešu darba prakses iespējas vietas, Nodarbinātības valsts aģentūras NVA filiāles lūgušas šo skaitu palielināt vēl par vietām, stāsta A.

Līdz ar to nevar apgalvot, ka trūkst darba devēju interese par šo projektu. Gluži otrādi: beidzoties atvaļinājumiem, ir saņemti papildu pieteikumi darba prakses vietu izveidei.

prakses iespējas

Tā, piemēram, Tukumā ir saņemti seši pieteikumi. Pat Rīgā, kur iepriekš darba izmēģinājumiem pieteicās kūtrāk, nu viss ir kārtībā. Visvairāk papildu prakses vietas ir pieprasītas reģionos ar lielāku bezdarba līmeni — Liepājā papildus prasa darba prakses vietasRēzeknē, Daugavpilī 63Preiļos 40Līvānos, Jēkabpilī Ir arī filiāles, kur šīs papildu vietas pagaidām nepieprasa, jo vēl joprojām ļoti daudzi cilvēki atrodas atvaļinājumos.

Pagaidām, balstoties uz pieejamo finansējumu, apstiprināts pieprasījums tikai par papildu vietām.

prakses iespējas

Iespējams, piemēram, Daugavpils filiālē nemaz nebūs tik daudz jauniešu. Nosacīti brīvās vietas attiecīgi tiks pārvirzītas kādai citai filiālei, kurai ir lielāks pieprasījums pēc tām.

Jauniešu darba prakses: iespējas, problēmas un risinājumi

Priekšroka jau zināmiem darba devējiem Pirms projekta uzsākšanas maijā un jūnijā visā Latvijā tika rīkoti semināri darba devējiem, iepazīstinot ar projektu, nepieciešamajiem dokumentiem saistībā ar minēto prakšu vietu izveidi. Uz šiem semināriem, pirmkārt, tika aicināti tie darba devēji, kuri jau iepriekš bija sadarbojušies ar NVA, piedaloties darba izmēģinājumos vai kādā citā projektā. Tāpat visiem interesentiem tika sniegtas atbildes uz jautājumiem arī elektroniski.

Lai gan tika veikts skaidrojošais darbs, NVA filiāļu darbinieki joprojām nereti sastopas ar darba devēju neizpratni par iesniedzamajiem dokumentiem.

Brīvās prakses vietas

Piemēram, daudzi darba devēji nesaprot, kas ir prakses plāns un kā tādu uzrakstīt. Projekta vadītāja piebilst, ka prakses plāns ir jāuzraksta diezgan detalizēti, proti, darba devējam ir jādefinē visi jaunieša pienākumi, laiks, kas paredzēts teorētiskajai apmācībai.

Tiem darba devējiem, kuri jau iepriekš prakses iespējas piedalījušies kādos NVA projektos, aizpildīt dokumentus grūtības nerada. Piemēram, ja darba devējs pieņem jaunieti praksē par pavāru, viņš norāda, ka praktikants mazgās traukus, tīrīs dārzeņus u.

Latgalē top pasaulē lielākie bērza saplākšņi

Tas nepieciešams, lai vēlāk no prakses iespējas puses nebūtu pretenziju par to, ka viņam kvalificēta darba vietā liek veikt arī mazāk kvalificētus darbus. Darba devējam šajā prakses laikā ir jānorāda izaugsme no mazāk kvalificētiem prakses iespējas uz augstākiem, jānozīmē darba prakses vadītājs utt.

Problēmas, kā vienmēr, sākas tad, ja darba devēji peļņas nolūkos vēlas apiet kādu no projektā izvirzītajām prasībām. Piemēram, par darba prakses vadītāju vēlas pieteikties trīs dažādās darba prakses vietās, īpaši, ja uzņēmumam ir filiāles visā Latvijā.

Prakses iespējas

Bet šādu gadījumu nav daudz. Prakses ilgumu nosaka darba devējs Jauniešu darba prakses ilgums ir no 6 līdz 12 mēnešiem. Šis laiks nevar būt mazāks par 6 mēnešiem un garāks par 12 mēnešiem, iekļaujot tajā arī teorētiskās apmācības.

prakses iespējas

Pirms prakses uzsākšanas darba devējs ar jaunieti slēdz prakses līgumu. Izvērtējot sava uzņēmuma specifiku un iespējas, darba devējs pats izlemj, uz cik ilgu laiku līgumu slēgt — 6, 8 vai 12 mēnešiem.

Eiropas Kosmosa aģentūra piedāvā apmaksātas prakses iespējas maģistrantūras studentiem no Latvijas

Students prakses laikā gan par teorētiskajām zināšanām, gan par pašu praksi saņem stipendiju latu apmērā. Darba devējs nav tiesīgs viņam nodrošināt vēl kādas papildu piemaksas, jo — tiklīdz viņš to dara, jaunietis bezdarbnieks zaudē bezdarbnieka statusu.

Teorētiskās apmācības jaunieša darba prakses laikā nodrošina darba devējs, izvērtējot, vai un kādā jomā tās būtu nepieciešamas. Tas jau iepriekš jāparedz prakses plānā. Par mācībām darba devējs maksā pats. Attiecīgi NVA līdz latiem par vienu prakses vietu darba devējam kompensē izdevumus par teorētiskajām apmācībām.

Praksei var pieteikties arī informācijas tehnoloģiju, medicīnas, ekonomikas, komunikācijas un dizaina programmu studenti, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Tas nozīmē — ja darba devējs paņem praksē jaunieti uz 8 mēnešiem, viņš var mācīties pusi no prakses laika jeb šajā gadījumā 4 mēnešus. Ja apmācības ir dārgākas par latiem, starpību sedz pats darba devējs. Savukārt, ja attaisnojošu iemeslu dēļ prakse pie darba devēja prakses iespējas pārtraukta jau pēc pirmā mēneša un jaunietis ir paspējis apgūt teorētiskās zināšanas par latiem, nākamajam praktikantam ir tiesības mācīties tikai par latiem. Vienlaikus darba devējs no saviem līdzekļiem var nodrošināt jaunietim pusdienas vai transporta izdevumus, jo NVA to neapmaksā.

Grūtības sameklēt jauniešus Lai gan jauniešu interese par minēto projektu ir liela, vairāki uzņēmumi ir saskārušies ar grūtībām pieteiktajām prakses vietām sameklēt atbilstošus jauniešus. Tam ir dažādi iemesli. Tāpat, pēc viņas domām, visgrūtāk būs atrast jaunieti uz bakteriologa vietu, jo tā nav populāra profesija. Prakses piesaka dažādās specialitātēs Piedāvātās prakses vietas ir ļoti dažādās specialitātēs, piemēram, datorspeciālistiem, mazumtirdzniecības veikalu pārdevējiem.

Moderno tehnoloģiju prakses vietas

Tāpat daudzas prakses vietas izveidotas tūrisma uzņēmumos — gidiem, tulkiem, viesnīcu administratoriem. Mazāk prakses vietas tiek piedāvātas kokapstrādes uzņēmumos.

Projektā piedalās arī daži tirdzniecības uzņēmumi, piemēram, IKI. Līdz ar to šī projekta ietvaros jaunieši nestrādā pansionātos, slimnīcās, bērnudārzos. Pārsvarā projektā pieteikušies mazie uzņēmumi, zemnieku saimniecības.

Eiropas Kosmosa aģentūra Latvijas studentiem piedāvā prakses iespējas

Tas saistīts arī ar vēlmi nodarbināt jaunieti vismaz pusgadu, tādējādi aizkavējot viņa iespējamo izbraukšanu no Latvijas. Turklāt, ja pilsētā par latiem ir grūti iesaistīt dzīvo bināro iespēju darba praksēs, tad laukos tā ir ļoti liela nauda, prakses iespējas A. Diemžēl nav pieteicies neviens lielais uzņēmums. Grūti pateikt, kādi tam ir iemesli. Šajā uzņēmumā prakses vietas tika piedāvātas intervētājiem. Daudzas prakses vietas ir izveidojušas arī biedrības.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.