Zaudējumu variants


Paplašina Valsts kontroles pilnvaras zaudējumu piedziņā Stājas spēkā Publicēts pirms 2 gadiem.

Olga Lauva juriste Cietušais kriminālprocesa ietvaros saskaņā ar Kriminālprocesa likuma

Izvērtē satura aktualitāti! LV portāla infografika.

zaudējumu variants kā nopelnīt naudu ļoti ātri no 1000

Avots: Valsts kontroles likuma grozījumu anotācija Augstākajai revīzijas iestādei turpmāk būs tiesības piedzīt personas nelikumīgas rīcības dēļ radītos zaudējumus, kas atklāti auditā. To nosaka Valsts kontroles VK likuma grozījumi, kuri stājas spēkā 1.

Paplašina Valsts kontroles pilnvaras zaudējumu piedziņā

Revidējamās iestādes vadītājam pēc revīzijā konstatētas nelikumīgas rīcības arī līdz šim bija pienākums izvērtēt atbildību. Likuma grozījumi veicinās lielāku atbildību valsts un pašvaldību institūciju kā vismaz kaut ko pagatavot internetā, palielinot uzticību valsts pārvaldes darbam, kā arī nodrošinot tiesiskuma principa ievērošanu.

Valsts kontroles likuma grozījumu turpmāk tekstā — grozījumi izskatīšana Saeimā ilga četrus gadus.

Valsts kontrole VK Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai priekšlikumus grozījumiem nosūtīja Kā norāda VK, grozījumus sāka skatīt Saeima un pieņēma tos divos lasījumos.

Savukārt Saeima turpināja skatīt grozījumus un Tā paredz, ka Valsts kontroles padomei ir tiesības piedzīt personas nelikumīgas rīcības dēļ radītos zaudējumus, kas atklāti VK revīzijā.

3. VARIANTS, SIA

Vienlaikus Valsts kontroles ieskatā prakse liecina zaudējumu variants pretējo, respektīvi, šis normatīvajos aktos noteiktais pienākums netiek pildīts pienācīgi. Tas nozīmē, ka revidējamās iestādes vadītājam pēc revīzijā konstatētas nelikumīgas rīcības arī līdz šim bija pienākums izvērtēt atbildību, lemt par atbildīgās personas sodīšanu un publiskai personai nodarīto zaudējumu piedziņu.

zaudējumu variants robots binārā tirgū

Savukārt saskaņā ar grozījumiem VK padome turpmāk lems par zaudējumu piedziņu tikai tad, ja attiecīgos pasākumus neveiks revidējamā vienība pati vai tās augstākā institūcija. Vienlaikus VK vērš uzmanību, ka zaudējumus varēs piedzīt tikai gadījumos, kad tie radīti nelikumīgas rīcības dēļ.

“Blue Jackets” piekāpjas “Rangers”, Merzļikinam piedzīvojot pirmo zaudējumu sezonā

Arī grozījumu anotācijā skaidrots, ka izmaiņas paredz zaudējumu piedziņu tikai nelikumīgas rīcības gadījumā, nevis lietderības jautājumos, kad lēmuma pieņemšanas brīdī vairāki rīcības varianti bijuši adekvāti vai konstatēts tikai risks vai sistēmiski politikas trūkumi.

Ko paredz izmaiņas Grozījumu Vienlaikus grozījumos noteikts, ka minēto lēmumu pieņem attiecībā uz tādu revidējamo vienību, kas ir publiska persona, tās institūcija vai publiskas personas kontrolēta zaudējumu variants.

Ar Regulu EK Nr. Komisija uzņēmumiem var piemērot soda naudu [naudas sodu] par šo noteikumu pārkāpšanu[3].

VK padome turpmāk noteiktā kārtībā vērtēs iesniegto priekšlikumu un pieņems lēmumu par nelikumīgas rīcības dēļ nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas uzsākšanu, kuru nosūtīs revidējamai vienībai un tās augstākajai iestādei kapitāla daļu turētājam. Grozījumos noteikts, ka šis lēmums ir starplēmums un nav pārsūdzams.

Savukārt augstākajai iestādei 3 nedēļu laikā pēc Valsts kontroles padomes lēmuma saņemšanas jāinformē revidējamā vienība un VK par to, vai tā veiks revidējamās vienības amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtējumu.

  • Uzstādīto mērķu sasniegšana ļaus labāk definēt prasības katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datubāzei, efektīvāk un pārskatāmāk pārvaldīt tās izstrādi un veicinās veiksmīgu sistēmas ieviešanu.
  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu 1.

Kā paredz grozījumi, ja augstākā iestāde informēs revidējamo vienību un Valsts kontroli par attiecīgā izvērtējuma neveikšanu, tas būs jādara pašai revidējamai vienībai, informāciju par iegūtajiem rezultātiem sniedzot VK un augstākajai iestādei. Zaudējumu variants revidējamai vienībai vai augstākajai iestādei jāveic 6 mēnešu laikā, zaudējumu variants arī jāpiemēro pašiem nepieciešamās disciplinārās sankcijas un jāvērtē iespējas atlīdzināt zaudējumus vienošanās ceļā.

Proti, revidējamai vienībai vai augstākajai iestādei jāveic amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtējums un jāiesniedz tas VK, tajā iekļaujot: informāciju par zaudējumu apmēru un citiem ar lietu saistītajiem apstākļiem; informāciju par personām neatkarīgi no tā, vai šīs personas bija norādītas grozījumu Kāpēc vajadzēja paplašināt Valsts kontroles pilnvaras Valsts kontrole skaidro, ka izstrādātie priekšlikumi grozījumiem tika veikti šādu iemeslu dēļ: lai veicinātu likumīgu rīcību ar publiskā sektora finanšu līdzekļiem un mantu; lai zaudējumu variants sektorā nodarbinātās personas atlīdzinātu valstij to nelikumīgas rīcības dēļ radītos zaudējumus.

  • Viens no variantiem Brieža-Dortikosa cīņai ir aizvadīt to televīzijas studijā rankaspiens.
  • Подобный облик совершенно не отвечает их фантазиям о нежной половине рода человеческого".

Tā kā revidējamās vienības un to augstākās iestādes līdz šim tikai dažos gadījumos ir piedzinušas zaudējumus, VK rosināja likumdevēju piešķirt VK padomei tiesības piedzīt zaudējumus, kas radīti personu nelikumīgas rīcības dēļ. Augstākā revīzijas iestāde valstī no grozījumiem sagaida galvenokārt preventīvu darbību.

zaudējumu variants labāko opciju tirgotāji

Proti, izvirzītais mērķis būs sasniegts tikai tad, ja turpmākajos gados VK paplašinātās tiesības jeb likumā piedāvātais mehānisms būs jāpiemēro pēc iespējas retāk. Vienlaikus grozījumi sniegs iespēju par labu valsts budžetam piedzīt zaudējumus, kuri konstatēti Valsts kontroles revīzijās, kā arī veicinās atbildīgu amatpersonu rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.

Problēmas formulējums un detalizēts izklāsts Izpildot Ministru prezidenta Minētais likumprojekts nosaka valsts atbildību par valsts iestāžu darbības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un paredz kārtību, kādā šie zaudējumi atlīdzināmi fiziskām un juridiskām personām. Atšķirībā no Administratīvā procesa likuma, likumprojekts "Par valsts atbildību par valsts iestādes darbības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" paredz atlīdzināt jebkāda veida civiltiesiskos zaudējumus, arī tādus, kurus nav izraisījusi administratīva akta izdošana.

UZZIŅAI Pēc Valsts kontroles sniegtās informācijas, ņemot vērā aktualitātes valstī, kā arī to, ka grozījumi tika skatīti Saeimā četrus gadus, tie ir papildināti arī ar tādām tiesību normām, kas skar Valsts kontroles darba organizāciju, revīzijas departamentu sektoru vadītāju un revidentu sertifikācijas tiesisko regulējumu un fizisko personu datu apstrādi revīzijās.

Sīkāk ar izmaiņām var iepazīties šeit.

zaudējumu variants kā nopelnīt naudu, zogot internetā

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.